Biohiilen mahdollisuudet Suomessa

Biohiilen mahdollisuudet Suomessa

  • 26 lokakuun, 2018
  • By Esko Salo, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
  • In: Biohiili, Näkökulma

Biohiiltä on tutkittu Suomessa noin kymmenen vuotta, mutta vasta viime aikoina sen taloudellinen kannattavuus on tunnistettu.


Biohiilen hyödyntämisen laaja skaala
Alla olevaan taulukkoon on tehty yhteenveto biohiilen keskeisistä mahdollisista käyttökohteista Suomessa. Ensimmäinen sarake listaa käyttökohteet, toinen sarake esittelee kunkin käyttökohteen tämänhetkisiä ongelmia ilman biohiilen käyttöä, ja kolmas sarake esittelee biohiilen käytöllä aikaansaatavat hyödyt. Biohiilellä on useita muitakin käyttömahdollisuuksia, mutta taulukkoon on valikoitu tällä hetkellä parhaiten hyödynnettävissä olevat vaihtoehdot

Kunnat ja kaupungit edelläkävijöinä
Erilaiset biohiileen liittyvät tutkimukset ja projektit lisääntyvät jatkuvasti ja niitä tehdään ympäri Suomea. Toistakymmentä kuntaa tai kaupunkia on jo mukana projekteissa, joiden tavoitteena on biohiilen käyttö. Kaupungit ja kunnat ovat erityisen kiinnostuneista hule- ja valumavesiin liittyvistä biohiilipohjaisista ratkaisuista.

Tutkimuksia ja projekteja on tehty tai niitä suunnitellaan eläintentuotannossa, maanparannuksessa, viljelyn parissa, kaupunkialueilla ja puutarhasektorilla. On arvioitu, että biohiili yleistyy erityisesti puutarhasektorilla ja viherrakentamisessa. Biohiilen käyttö kompostoinnissa, viherkatoilla, kasvihuoneissa, kasvualustoissa, suodatuksessa ja huleveden hallinnassa tuo merkittäviä hyötyjä.


Kymmenkertainen noste

Biohiilimarkkinat alkoivat kunnolla muodostumaan Suomessa vasta vuoden 2017 aikana. Meneillään olevan vuoden aikana biohiilen tuotantokapasiteettiin on tehty merkittäviä investointeja, joiden seurauksena biohiilen tuotanto kasvaa noin 10 000 tuhatta kg vuodessa. Lisää tuotantoa on suunniteltu myös vuodelle 2019. Onkin arvioitu, että biohiilen käyttö Suomessa kymmenkertaistuu vuoteen 2022 mennessä.

Vaikka näköpiirissä on biohiilen huomattava tuotannollinen kasvukehitys, on sen kysyntä Suomessa vasta heräämässä. Biohiilituotantoon investoimiselle on kuitenkin perusteita, koska muualla maailmassa biohiilen kysyntä on huomattavasti korkeampaa kuin Suomessa.

Biohiili tarjoaa vientimahdollisuuksia suomalaisille biohiiliyrityksille.