Kasvualustojen superfood

Kasvualustojen superfood

  • 3 heinäkuun, 2018
  • By Kari Tiilikkala, MTT Luonnonvarakeskus
  • In: Kasvualustat, Näkökulma

Maailmanlaajuinen ruokakriisi ja ilmastonmuutoksen näkyvät muutokset sekä uhkakuvat ovat saaneet yhä enemmän tilaa uutisissa 2000-luvun aikana. Viimeisten 50 vuoden aikana maapallon väestö on kasvanut hurjaa vauhtia ja maataloustuotantoa on tehostettu tuottamaan ruokaa kaikille. Samanaikaisesti maaperän hiilivarannot ovat vähentyneet.

 

Viljelymaiden kasvukunto on laskenut. Olemme syöneet jo ruokamullankin.

Onneksi globaalien muutosten rinnalla teknologiat kehittyvät. Parituhatvuotinen keksintö biohiili löydettiin uudelleen tämän vuosituhannen alussa, ja siitä lähtien biohiilen mahdollisuuksia kasvualustoissa sekä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on tutkittu lupaavin tuloksin.

Jos elintarvikepuolella kuluttajille tarjotaan kaikenlaisia superfoodeja, voidaan biohiiltä kutsua hyvällä syyllä kasvualustojen ja maatalouden superfoodiksi. Biohiilellä on nopeita ja pitkäikäisiä vaikutuksia maaperään ja ilmakehään.
Nopeisiin vaikutuksiin lukeutuu muun muassa biohiilen kyky sitoa hiiltä maahan ja hillitä ilmastonmuutosta. Jopa Yhdysvallat ovat olleet innostuneita päästöjen kompensoinnista biohiilen mahdollistaman hiilensitomisen avulla.

Biohiili toimii myös vesivarastona: se tehostaa vedenkäyttöä sitomalla veden maaperään ja vapauttamalla sitä kasveille tarpeen mukaan. Aavikko voidaan saada tuottamaan satoa siellä, missä vettä on niukasti tarjolla. Maissa, joissa ihmiset ja maatalous joutuvat käyttämään suolapitoista vettä makean veden vähyyden tai puutteen takia, biohiiltä voidaan käyttää vähentämään kasveille aiheutuvaa suolastressiä.

 

Biohiili on mikrobi-taksi, kun se tuodaan kompostin kautta. Kun se tuodaan suoraan maahan sellaisenaan, se on mikrobi-hotelli.

Biohiilen käytön pitkäikäinen hyöty perustuu kasvualustan fyysiseen parantamiseen. Juuristo löytää biohiilin kuohkeuttamassa maassa paikkansa ja sienijuuristo elpyy. Sienijuuret keräävät vettä sekä ravintoa ja antavat mikrobeille mahdollisuuden lisääntyä.
Kaalikasveja lukuunottamatta kaikki kasvit — puut mukaan lukien — tulevat toimeen vain jos niillä on apunaan sienijuuristo. Tämä pätee niin maataloudessa kuin kotipuutarhan hoidossa.

 

Koivua, pajua, kuusta, yhdyskuntajätettä – vai turvetta?

Biohiiltä voidaan valmistaa pyrolyysimenetelmällä paitsi eri puulajeista myös esimerkiksi yhdyskuntajätteestä. Vaikka eri puulajeilla on eroja niiden rakenteellisten ominaisuuksien osalta, valmistettavan hiilen laatuun vaikuttavat kuitenkin ensisijaisesti sekä valmistusprosessin että raaka-aineen laatu. Vedenpidätys- ja luovutuskyvyltään huippulaatuista biohiiltä saadaan todella kuivasta raaka-aineesta.
Biohiilen avulla on mahdollista päästä hiilineutraaliuteen, ja tulevaisuudessa turvetta tullaan korvaamaan kasvualustoissa mahdollisimman paljon biohiilellä. Tähän vaikuttavat paitsi valtioiden ja hallitustenvälisten organisaatioiden päätökset, mutta myös kuluttajien luoma kysyntä.

 

Biohiili kotikäytössä

On tärkeää, että kuluttajat vaativat elintarvikkeita, joiden viljelyssä ja tuotannossa on käytetty hiilineutraaleja raaka-aineita ja tuotantotapoja. Kotipuutarhassa kukkapenkin kasvualustaa voi rikastaa rakenteeltaan pysyvällä biohiilellä. Hyvän ja ilmaston kannalta kestävämmän grillihiilloksen saa aikaan polttamalla perinteisen grillihiilen sijaan kyseiseen käyttötarkoitukseen soveltuvaa biohiiltä.

 

Olemme valintojen äärellä.

PS. Lisätietoja aavikon elvyttämisestä: Facebook @north.sinai.school.biochar