Noirecolle arvostettu PEFC-merkki

Noirecolle arvostettu PEFC-merkki

  • 20 maaliskuun, 2019
  • By
  • In: Uutinen

Helmikuussa 2019 Noirecolle myönnettiin arvostettu PEFC-merkki, joka kertoo vastuullisesta metsänkäytöstä. Asiakkaillemme se on tae siitä, että Noireco käyttää biohiilen tuotannossaan eettisesti ja ekologisesti kestävää puumateriaalia.
 
Mikä on PEFC-merkki?

PEFC on voittoa tavoittelematon ja riippumaton kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, Suomessa merkin myöntää ja sen käyttöä valvoo Suomen Metsäsertifiointi ry. Järjestelmässä mukana olevien metsien ja tuotantojärjestelmät sekä materiaalin myynti- ja kuljetustavat ovat hyväksyttyjä ja läpinäkyviä. Puun kulkeutuminen toimitusketjuissa metsistä valmiiksi tuotteiksi tiedetään tarkasti.

Eettisyys ja ekologinen kestävyys ovat edellytyksiä, joiden perusteella PEFC-merkki voidaan myöntää, niitä vaaditaan koko tuotantoketjulta. Kestävyys tarkoittaa, että puun tuotannossa otetaan huomioon metsänhoidolliset ja sosiaaliset kysymykset. Työssä muistetaan myös tulevat sukupolvet ja heidän elinmahdollisuuksiensa säilyminen maapallolla.

Sertifioitujen metsien kasvua pidetään yllä ja ekologisesti tärkeitä metsäalueita suojellaan. Toiminnassa pyritään säilyttämään metsien puuston hiilinielut, turvaamaan vesistöjen laatu sekä luonnon monimuotoisuus mm. jättämällä hakkuiden jälkeen maastoon säästö- ja runkolahopuustoa.

Sosiaaliset kysymykset viittaavat puolestaan siihen, että metsissä työskentelevien työolot ovat turvatut ja metsien virkistyskäyttö on varmistettu. Toiminnan tulee olla myös taloudellisesti kannattavaa kaikille tahoille toimitusketjun varrella. Ketään ei siis riistetä PEFC-sertifioiduissa tuotanto- ja kuljetusketjuissa.

Sertifioinnista voi lukea tarkemmin PEFC Suomen – Suomen Metsäsertifiointi ry:n sivuilta.

 
Noireco on PEFC-merkkinsä ansainnut

Noirecon biohiilen tuotannossa käytetään vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita. Sen lisäksi, että raaka-aineiden tuotanto on kestävällä pohjalla, tukee myös biohiilen valmistus ja käyttö kestävää kehitystä.

Noirecon tuotteita hankkiessasi voit olla varma siitä, että niiden vuoksi ei ole viety maita alkuperäiskansoilta, ei ole muutettu hehtaariakaan Etelä-Amerikan luonnonvaraisia sademetsiä plantaaseiksi, tehty geenimuuntelua tai käytetty vaarallisia kemikaaleja esim. torjunta-aineina.

Uuden Hirvensalmen tuotantolaitoksemme ansiosta olemme Suomen johtava biohiilen valmistaja. Laitos tuottaa biohiiltä termisellä prosessilla kuitupuusta ja teollisuuden sivuvirroista. Puuta ei siis varsinaisesti tarvitse kaataa nimenomaisesti meitä varten, vaan tuotteemme valmistetaan muun tuotannon ylijäämästä.

Käyttämällä biohiiltä maanparannusaineena, osana kasvualustoja tai vaikka grillihiilenä, tuet hiilineutraalia tulevaisuutta ja estät ilmastonmuutosta. PEFC-merkki meidän tuotteidemme pakkauksissa tai missä tahansa muussa yhteyksissä vahvistaa sen, että puun tuotannon ja jalostuksen kaikki vaiheet ovat kansainvälisen PEFC-seurannan piirissä.