Noirecon uusi hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa

Noirecon uusi hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa

  • 24 elokuun, 2018
  • By Tuomo Leppänen
  • In: Uutinen

Noireco Oy:n hallitusta on täydennetty kolmella uudella jäsenellä. Hallitus kokoontui uudessa kokoonpanossaan Noirecon kotipaikkakunnalla Hirvensalmella.


Eva Wathén, puheenjohtaja

”Olen Koskisen-konsernin osakas ja yrittäjä. Päiväni kuluvat johtamisen kehittämisen, valmentamisen ja konsultoinnin parissa, ja olen vastaperustetun yrityksen Bravemotion Oy:n toinen perustajajäsen. Olen utelias, eteenpäin katsova ja ratkaisuhakuinen, ja hyödynnän näitä ominaisuuksia myös toimiessani johdon coachina.

Noirecon hallitukseen minua pyydettiin ja ehdotettiin Koskitukin hallituksen toimesta osakasedustajana. Noirecon ratkaisut ovat tulevaisuuteen ja kestävään kehitykseen luotaavia ja koin, että olisi helppoa ja erityisen motivoivaa olla mukana vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen perustuvassa liiketoiminnassa, jossa kaiken lisäksi hyödynnetään alan viimeisintä asiantuntemusta.

Minulla on kansainvälisestä kaupasta, johtamisesta ja hallitustyöskentelystä pitkä kokemus Koskisen konsernissa. Perustin aikanaan Koskisen Skandinavian liiketoiminnot, sekä loin pohjan koko konsernin vastuullisuusajattelulle. Olen myös toiminut puheenjohtajana eri foorumeissa. Erityisosaamistani on yleisosaaminen – olen saanut tehdä vähän kaikkea ja kun tarvitaan erityisiä taitoja, hyödynnän laajaa verkostoani.”


Mira Povelainen, uusi jäsen

”Olen työskennellyt pitkään Raisio-konsernin elintarvikeliiketoiminnan tuotekehitysjohtajana ja viimeisimmäksi Montisera Oy:n toimitusjohtajana. Olen väitellyt tohtoriksi bioteknologian alalta. Tuonkin hallitukseen sekä kaupallista, että tutkimuksellista osaamista.

Näen, että biohiilessä on runsaasti mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Se tarjoaa ratkaisuja moniin, esimerkiksi maaperään ja viljelyyn liittyviin ongelmiin, joiden oletetaan tulevaisuudessa vain korostuvan. Biohiilessä on ainesta ”maailman pelastus” -tuotteeksi, joten on ilo olla mukana sen kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Lisäksi Noirecon liiketoimintamalli, joka lähtee nimenomaan asiantuntemuksen ja ratkaisujen tarjoamisesta, on mielenkiintoinen.

Uskon, että pitkä kokemukseni tuotekehityksestä ja kaupallistamisesta auttavat myös Noirecon tuotteiden kaupallistamisessa. Lisäksi osaamiseni bioteknologiasta auttaa ymmärtämään biohiilen ja sen tuotannon erityispiirteitä.

Noirecon biohiiliratkaisujen takana on vahva tieteellinen osaaminen, joten viiden vuoden päästä Noireco on vakiinnuttanut asemansa kestävien biohiiliratkaisujen toimittajana kansainvälisesti.”


Ilkka Partti, uusi jäsen

”Olen koulutukseltani ekonomi ja olen tehnyt 37 vuotta pankki- ja rahoitusalan töitä eri puolella Suomea. Olen työskennellyt pääasiassa yritysten ja yrittäjien kanssa, ja hallitsen niin rahoitus-, sijoitus-, kuin riskienhallintapalvelut. Minulla on liike- ja harrastustoiminnan ansiosta vahvat verkostot eri puolella Suomea ja ulkomailla.

Olen tukenut Noirecon johtoa yrityksen perustamisesta lähtien. Olen ollut mukana toiminnan suunnittelussa, kokonaisrahoituksen järjestämisessä ja investointien käynnistämisessä. Yrityskokemuksestani ja verkostoistani on varmasti hyötyä Noirecolle myös jatkossa, kun yrityksen toiminta laajenee entisestään.

Haluan olla mukana auttamassa Noirecoa yrityksen kasvussa ja menestymisessä. Samalla pääsen tukemaan oman kotiseutuni työllisyyttä ja hyvinvointia.
Noirecolla on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa merkittäväksi kansainväliseksi, alansa johtavaksi yritykseksi. Ensimmäisen, Hirvensalmelle sijoitetun tuotantolaitoksen myötä yritys tuo Etelä-Savoon uutta, paljon kaivattua lisäelinvoimaa.”

Hallituksessa jatkavat myös aiemmin valitut jäsenet Mikko Selenius ja Kasperi Vuorikari.