Tuemme Tukholmaa saavuttamaan hiilineutraalisuuden

Tuemme Tukholmaa saavuttamaan hiilineutraalisuuden

  • 3 heinäkuun, 2018
  • By Kaisa Neuvonen, Noireco
  • In: Ratkaisut, Työmme

Biohiili – kiertotalouden seuraava standardi
Biohiili on omiaan ratkomaan ongelmia haastavissa toimintaympäristöissä: sen avulla voidaan parantaa maaperän ominaisuuksia kasvulle suotuisiksi, puhdistaa saastuneita maa-alueita sekä saastunutta pohjavettä. Biohiili on tehokas väline ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi myös siksi, että sitä käyttämällä hiilidioksisipäästöt vähenevät huomattavasti.

Yllä oleva kuva havainnollistaa biohiilen käytön hyödyt urbaanin ympäristön kasvualustojen parantamisessa.

Suomalaista biohiiltä ruotsalaisiin kaupunkeihin

Noireco on mukana edistämässä hiilineutraalisuutta paitsi kotimaassa myös ulkomailla; onhan puhtaampi ja vihreämpi planeetta globaalisti yhteinen tavoitteemme. Aloitimme biohiilen toimittamisen Ruotsiin vuonna 2013. Ruotsissa biohiilen hyödyntämisen edelläkävijänä kaupunki-istutuksissa oli Tukholma, mutta toimituksia on tehty myös Malmöhön, Norrtäljeen ja Eskilstunaan. Kaiken kaikkiaan olemme toimittaneet Ruotsiin jo toista sataa rekkakuormallista biohiiltä. Ruotsissa on omaakin biohiilituotantoa, ja esimerkiksi Tukholmassa biohiiltä tehdään nykyään kaupunkilaisten puutarhajätteistä.

Emme ole toimittaneet Ruotsiin valmiita kasvualustaratkaisuja, vaan asiakkaat ovat sekoittaneet kasvualustan tilaamastaan biohiilestä ja muista valitsemistaan materiaaleista. Infra- ja viherrakentajien toimintaa on helpottanut kykymme taata suurten tilausmäärien toimitusvarmuus.

1 kg biohiiltä maaperässä vähentää 3,5 kg hiilidioksidipäästöjä.

Biohiili asfalttiviidakossa
Rakennetussa kaupunkiympäristössä kasveilla on usein haastavat elinolosuhteet. Päällystetyt tiet ja katukiveykset rajoittavat kasvien ja niiden juurien elintilaa, sekä hankaloittavat veden ja hapen saamista. Tämä ilmenee kasvien hitaampana ja heikompana kasvuna, tai jopa niiden kuolemisena. Elintilaa tavoittelevat juuristot voivat myös vahingoittaa katurakenteita.

Musta pesusieni
Biohiili muistuttaa huokoisen rakenteensa puolesta pesusientä. Juuri tämän pesusienimäisen rakenteensa ansiosta sen lisääminen maaperään tuo monia positiivisia vaikutuksia. Positiivisten vaikutusten lista on varsin kattava: kasvualusta kuohkeutuu ja muuttuu multavammaksi, vesi ja ravinteet sitoutuvat biohiilen huokosiin, ja biohiilen huokoset tarjoavat hyvät elinolosuhteet maan biologiselle eliöstölle ja sienijuurille. Kun kasvit voivat paremmin ja elävät pidempään säästyy rahaa ja resursseja.

Hulevedet hyötykäyttöön
Kaupunki-istutukset voidaan suunnitella niin, että ne auttavat hulevesien käsittelyssä. Biohiili on erittäin imukykyistä ja se voi varastoida omaan tilavuuteensa verrattuna moninkertaisen määrän vettä ja luovuttaa sitä kasvien käyttöön silloin, kun ne sitä tarvitsevat. Biohiilipohjaiset kasvualustat vähentävät rankkasateiden ja sulamisvesien aiheuttamaa viemäriverkoston rasitusta, ja mahdollistavat luonnosta peräisin olevan kasteluveden hyödyntämisen yhä tehokkaammin.

 

Tukholma on jo matkalla hyvää vauhtia kohti hiilineutraalisuutta. Ja mikä parasta, biohiilellä on siinä merkittävä rooli.
Autamme Noirecolla mielellämme myös muita kaupunkeja ottamaan askeleita samaan suuntaan.